BIM POWER

ניהול פרויקטים מתקדם

BIM - המהפכה הדיגיטלית הגיעה גם אל תעשיית הבנייה

Latest news

מבוא
לפני שנדרש לכל הנושא של
(Building Information Modeling)BIM
.נגדיר במה בעצם מדובר
-פירושו BIM-למעשה
שיטות אלו מתאימות לכל מבנה מכל סוג ובכל סדר גודל. החל מבניית בתי מגורים או משרדים, כמו גם שיפוצים במבנים קיימים ועד לבניית שכונות שלמות

"מידול האינפורמציה של המבנה". זה אומר תהליך של תכנון וביצוע בנכסים בנויים כאשר אלו נעשים בתהליכים שונים לגמרי מכל מה שהיה מקובל וידוע עד היום. מדובר במהפכה של ממש אשר משנה לחלוטין את שיטות העבודה שהיו מקובלות עד היום. הדבר משפיע מאוד גם על שינוי יחסי הגומלין בין אנשים, בחלוקת האחריות ושיטות העבודה בתחומים השונים, כאשר כל זה נעשה תוך ניצול אופטימאלי של האמצעים הטכנולוגיים החדשניים הקיימים היום ואף אלו שיופיעו בעתיד
למעשה רווחת טעות מוכרת המדמה לחשוב כי BIM זוהי תוכנה מסוימת אשר מיועדת לצרכי הדמיה ותכנון של תהליכי עבודה. אך למעשה מדובר בהרבה מעבר לכך. המשמעות האמתית של BIM זוהי שיטת עבודה ותהליכים מתוכננים בתוך מסגרת משולבת אשר משתפת את האינפורמציה הדרושה בין כל הגורמים המעורבים
? BIM- מה כוללת שיטת ה
אימוץ השיטה ועבודה על פיה דורשת הכנה והיא כוללת את השלבים הבאים
BIM Protocole - תכנון מקדים של תהליכי העבודה

רכישת תוכנה ייעודית ולימוד התוכנה תואמת BIM בהתאם למקצוע המתוכנן

תכנת תיב״ם תלת ממדית אשר כוללת כלים לתכנון (פרמטרי) המקביל למרכיבים הפיזיים של המבנה והיא מאפשרת ״לבנות״ את הייצוג הדיגיטלי של הפרויקט במהלך התכניות לפני שהוא מוקם בשטח